Time pressure among parents. Factors explaining differences in time pressure
Poster (konferens), 2006

familj

tidsanvändning

Tidspress

Författare

Jörgen Larsson

Göteborgs universitet

Föredrag på konferensen: To share all the time. Göteborgs Universitet 18-19 Sept 2006. En liknande presentation hölls på konferensen "Work - life balance" på Åland 5-9 Aug. 2006 och på WELLCHI-konferens i Barcelona 9-10 feb, 2007.

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-10