Myofeedback – en metod för intervention vid myalgibesvär.
Paper i proceeding, 2004

Saknas

Författare

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Pernilla Larsman

Göteborgs universitet

L Olsson-Grundell

H Hermens

M Vollenbroek-Hutten

G Voerman

50 Nordiska Arbetsmiljömötet, Reykavik

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-10