Imparting electrical conductivity to MF by adding nanotubes as fillers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

E.F. Prokhorov

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

CNTNET 07, University of Cambridge, 10-12 September, Cambridge (UK), 2007

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08