Microwave Corona Breakdown Around Metal Corners and Wedges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

D.S. Dorozhkina

V.E. Semenov

T. Olsson

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

I.M. Nefedov

I.A. Shereshevskii

IEEE Transactions on Plasma Science

Vol. 35 3 542-550

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06