Radar remote sensing of sea ice : measurements and theory
Doktorsavhandling, 1991

radar altimeter

scattering

sea ice

calibration

SAR

Författare

Lars Ulander

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-604-5

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 212

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 792

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28