Long-term dynamics of the bacterial community in a Swedish full-scale wastewater treatment plant
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

wastewater treatment

terminal restriction fragment length polymorphism analysis

activated sludge

16S rRNA gene sequence analysis

bacterial population dynamics

Författare

Johan Fredriksson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Malte Hermansson

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Environmental Technology (United Kingdom)

0959-3330 (ISSN)

Vol. Dec 2017 1-17

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1080/09593330.2017.1411396

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19