Sulphur capture in circulating fluidized-bed boilers: decomposition of CaSO4 under local reducing conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Journal of the Institute of Energy

Vol. 71 27-32

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08