Identify factors affecting the CRM parameters of products and components, D2.3, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2016

Critical raw materials

Waste Electrical and Electronic Equipment

Secondary materials

Urban mine

End-of-life vehicles

Batteries

Recycling

Författare

A Scheepens

TU Delft

David Peck

TU Delft

Patrick Wäger

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Claude Chanson

Perrine Chancerel

Technische Universität Berlin

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-06