Olika aspekter av Agenda 2030-arbetet i Riksdagens seminarium om Agenda 2030
Rapport, 2018

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

978-91-88607-55-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-12