Electro-optic combs raise above the noise
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

ultrafast optics

Författare

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Science

1095-9203 (ISSN)

Vol. 361 6409 1316-

Ämneskategorier

Didaktik

Telekommunikation

Biblioteks- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

Pedagogiskt arbete

Annan elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1126/science.aau7507

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-20