Editorial Outgoing EiC
Artikel i övriga tidskrifter, 2018

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology

2156-342X (ISSN)

Vol. 8 6 553-555

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TTHZ.2018.2876743

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-08