Sälj- och verksamhetsplanering i nordiska företag 2018: en studie av mognadsgrader och upplevda effekter
Bok, 2019

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Roger Lindau

Oracle Sweden AB

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan teknik

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-07