Kävelevien naisten kaupunki: Sata vuotta sukupuolta Turun kaduilla
Kapitel i bok, 2018

Författare

Tiina Männistö-Funk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Kaupungin varjoissa, arkistojen valossa

79-96
978-9-5272-2010-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Historia och arkeologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-25