Welding of rails and how it affects of crack initiation and propagation
Kapitel i bok, 2014

welding rails residual stress fatigue cracks

Författare

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Encyclopedia of Thermal Stresses

6589-6594
978-9400727380 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-31