Radar Communications: A solution for mitigating automotive radar interference
Övrigt konferensbidrag, 2018

Radar communications based distributed medium access control technique is proposed, which is applicable for FMCW-based automotive radar equipped vehicular ad-hoc networks.

FMCW

distributed MAC

radar communications

automotive radar interference

Författare

Canan Aydogdu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Nil Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Workshop on Wireless Vehicular Communications (WWVC)
Halmstad, Sweden,

A High-Sensitive Green Localization System for High-Speed Self-Driving Vehicles (GREENLOC)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/745706), 2017-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Reglerteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-17