Impact of Coupling on Performance of Predictor Antenna Systems for Wireless Moving Relays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Nima Jamaly

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Anders Derneryd

Tommy Svensson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IET Microwaves, Antennas and Propagation

1751-8725 (ISSN) 17518733 (eISSN)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12