A low-complexity distributed-MIMO testbed based on high-speed sigma-delta-over-fiber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Martin Dahlgren

Ibrahim Can Sezgin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Mikael Coldrey

Ericsson, Göteborg

Christina Larsson

Ericsson, Göteborg

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

0018-9480 (ISSN)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TMTT.2019.2904265

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-08