Omställning för hälsa och hållbarhet
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Utgående från en beskrivning av kopplingar mellan begreppen hälsa och
hållbar utveckling tar texten sin utgångspunkt i tre nyckelord som nämns i
samband med Agenda 2030 för en hållbar utveckling: transformation (omställning),
integration (samverkan), och universalitet. Dessa nyckelord flyttar
fokus från vad-frågan, som ofta resulterar i checklistor utan transformativ
kraft, till varför- och hur-frågan. Texten fördjupar sig i behovet av att lägga
större vikt vid de två senare frågorna och hur detta kan göras i praktiken.

Based on a description of the links between the concepts of health and sustainable
development, the text is based on three key words mentioned in
the context of Agenda 2030 for sustainable development: transformation,
integration and universality. These keywords move the focus from the whatquestion,
which often results in checklists without transformative power, to
the why- and how-question. The text deepens the need to put more emphasis
on the two later questions and how this can be done in practice.

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

6 649-658

Challenge Lab

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Socialt arbete

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Beroendelära

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-18