Även lite olja kan göra stor skada i havsmiljön
Kapitel i bok, 2014

Även små oljeutsläpp från fartyg kan få stora negativa effekter på havsmiljön. Hur stora effekterna blir beror på var och när utsläppen sker. Bättre rutiner och skärpt lagstiftning har lett till att mängden utsläppt olja har minskat under de senaste decennierna. Men antalet utsläpp är fortfarande högt och illegala oljeutsläpp sker i stort sett dagligen runt Sveriges kuster.

olja

sjöfartens miljöpåverkan

havsmiljö

oljeutsläpp

sjöfart

Författare

Kjell Larsson

Linnéuniversitetet

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2-9
978-91-637-5738-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-31