Voices from the Inside: Residents’ Experiences in the Bois-le-Prêtre Alteration Project, Paris, 2013.
Kapitel i bok, 2019

abstract

Författare

Katrin Paadam

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Architecture in Effect Vol #1(2) : Rethinking the Social in Architecture - Making Effects.

213-231

Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension

Formas, 2011-09-01 -- 2015-06-30.

Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade former för boende, åldrande och sjukvård

Formas, 2013-11-12 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-15