Schmidt Hammer Lassen: Giving and Gaining - Co-creating Knowledge and Exploring Practice at SHL
Kapitel i bok, 2019

Författare

Trine Berthold

LOOP Architects

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

The Changing Shape of Architecture: Further Cases of Integrating Research and Design in Practice

125-136
9781138240254 (ISBN)

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Formas (259-2011-75), 2011-04-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

DOI

10.4324/9781315284095-11

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17