Digital examination - Vad tycker studenter om att tentera med dator?
Övrigt konferensbidrag, 2019

Studien visar Chalmers-studenters upplevelse av digital tentamen före, under, och efter tentamen. Studien visar att av förstagångsanvändarna är 55% är positiva inför examination, medan 98% av studenter med tidigare erfarenheter är positiva. Under tentamen uppfattar 89% att digital tentamen är positivt. Många studenter uppskattar även den snabbare bedömnings- och återkopplingsprocessen.

Högre utbildning

Pedagogik

Lärande

Didaktik

Digitalisering

Digital tentamen

Examination

Författare

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

KUL2019
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogiskt arbete

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-17