The effect of pH adjustment on the properties and pressure filtration characteristics of bauxite residue slurries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Teemu Kinnarinen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

A. Hakkinen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)

Tuve Mattsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Separation and Purification Technology

1383-5866 (ISSN) 18733794 (eISSN)

Vol. 212 289-298

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Annan kemiteknik

DOI

10.1016/j.seppur.2018.11.039

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-08