På besök hos Mike Schlaich i Berlin
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Författare

Alexander Sehlström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

WSP Byggprojektering Tekniknytt

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20