The Writing Center in the Writing Program - Peer Tutoring Across Disciplines and Languages
Kapitel i bok, 2019

Författare

Carl Johan Carlsson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Magnus Gustafsson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Anthony Norman

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Writing Centers at the Center of Change

85-105

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

DOI

10.4324/9780429425158

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22