Hur extrema är de åtta riksdagspartierna?
Preprint, 2019

"Extremism" är en term som syftar på en politisk eller religiös åskådning som kan anses vara positionerad långt utanför "den samhälleliga normen". En åskådning som ligger längre bort från "den samhälleliga normen" kan då anses vara mer extrem. I denna korta skrift operationaliserades "den samhälleliga normen" i ett diagram med en vänster-höger-skala och en GAL-TAN-skala till den genomsnittliga position ("tyngdpunkten") de åtta riksdagspartierna enligt SVT hade i samma diagram i valrörelsen 2018, viktat för de antal röster partierna faktiskt fick i det valet. "Graden av extremism" för ett visst parti beräknades sedan baserat på det rektilinjära avståndet från tyngdpunkten till partiets position. Enligt denna analys är det V som är det mest extrema partiet, följt av MP på andra plats och SD på tredje plats. Det minst extrema partiet är L.

Politisk extremism

Författare

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Statsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-07