Senarios in Life-Cycle Assessment
Rapport, 2004

Författare

B. Weidema

Tomas Ekvall

Chalmers, Institutionen för energiteknik

H. Pesonen

G. Rebitzer

G. Sonneman

M. Spielmann

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06