Fluid dynamics of the bottom zone of CFB combustions
Kapitel i bok, 1999

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Johan Sternéus

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

V. Wiesendorf

E.-U. Hartge

J. Werther

D. Montat

P. Briand

6th Int. Conf. on circulating fluidized beds / Werther , J.

191-196

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

3-89746-003-3

Mer information

Skapat

2017-10-07