4.7 THz GaAs Schottky diode receiver components
Paper i proceeding, 2019

No abstract available

Författare

Peter Sobis

Omnisys Instruments

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Divya Jayasankar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Gigahertzcentrum

Arvid Hammar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Omnisys Instruments

Gigahertzcentrum

Martin Anderberg

Gigahertzcentrum

Omnisys Instruments

Anders Emrich

Omnisys Instruments

Gigahertzcentrum

Elena Saenz

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Gigahertzcentrum

ISSTT 2019 - 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, Proceedings Book

133-

2019 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2019
Gothenburg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03