Bostadsbolagen tenderar att göra mer varsam renovering
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Energieffektivisering

bostäder

Hållbar utveckling

Renovering

Författare

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kerstin Annadotter

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Energi och miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2020 2 Februari 46-47

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14