Index‐Based Characterization and Quantification of Groundwater Dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Benedikt Heudorfer

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Ezra Haaf

Göteborgs universitet

Kerstin Stahl

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Barthel Roland

Göteborgs universitet

Water Resources Research

0043-1397 (ISSN) 19447973 (eISSN)

Vol. 55 5575-5592

Ämneskategorier

Vattenteknik

Havs- och vattendragsteknik

Annan naturresursteknik

DOI

10.1029/2018WR024418

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-24