Preface and acknowledgement
Samlingsverk (redaktörskap), 2020

[No abstract available]

Redaktör

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

B. Andersson

Göteborgs universitet

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

9781000202236

Utgivare

Taylor & Francis Group,

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-03