CPM LCA Database – Life Cycle Inventory Datasets
Rapport, 2020

This report contains all 748 complete LCI datasets in the CPM LCA Database as published in 2020-11-20. Contents:Table 1 (pp 3-23) lists all LCI process names in alphabetical order.Table 2 (pp 24-2543) lists all complete LCI datasets in alphabetical order.For information about the database please refer to the Swedish Life Cycle Center, lifecyclecenter.se.

inventeringsdata

miljöpåverkan

livscykelanalys

databas

Författare

Johan Tivander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Energi

Hälsa och teknik

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Studier av enskilda språk

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Utgivare

Swedish Life Cycle Center

Relaterade dataset

CPM LCA Database [dataset]

URI: http://cpmdatabase.cpm.chalmers.se/

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03