Webbaserad Miljöverktyg för Svensk bergmaterialproduktion - EPD berg
Övrigt konferensbidrag, 2021

Bergmaterial är Sveriges till volymen största och också tyngsta industriprodukt med sina 100 miljoner ton producerade per år. Produktionen av dessa mäktiga volymer är inte kontinuerligt transparent ur vare sig ett miljöpåverkans- eller ett tekniskt perspektiv, trots dagens möjligheter att noggrant beräkna energiåtgång och emissioner. Detta gör att det heller inte går att styra produktionen med denna viktiga information.

 

Visionen med Vinnova projektet ”Utveckling av ett webbaserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion – EPD Berg” är at skapa ett gemensamt verktyg för branschen, både nationellt och internationellt, som kopplar ihop den faktiska produktionskedjan av bergmaterial med genomtänkta modeller, europeiska miljödatabaser och övriga tillgängliga EPD-system. En unik lösning som inte har någon motsvarighet på marknaden. Därmed erbjuds såväl producenter som samhälle ett gemensamt och accepterat sätt att beräkna miljöprestanda, presentera resultatet, och tolka miljöpåverkan. I förlängningen kommer både köpare och användare av bergmaterialprodukterna att ställa allt hårdare krav på producenterna som också med tiden kommer anpassa sig till situationen och tvingas vara proaktivt miljömedvetna i sina produktionsprocesser.

 

Målet för detta projekt är att utveckla ett webbaserat verktyget där olika intressenter kan skapa projekt erhålla relevant information om produktionen; beställaren kan få fram för-certifierad EPD-dokumentation för det producerade materialet; kommunen kan få en sammanställning över vilken miljöpåverkan som kommer ske den närmaste månaden i alla täkter i kommunen, privatkunden får en jämförelse av olika producenters produkt, inklusive transport; och platschefen på krossanläggningen kan få relevant information så dom kan ta informativt beslut för en potentiellt förbättrad produktion ur både miljö- och produktivitetssynvinkel.

Författare

Gauti Asbjörnsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Transportforum VTI 2021
Digital, Sweden,

Utveckling av ett web-baserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion (EPD Berg)

VINNOVA (2019-00857), 2019-05-01 -- 2021-08-31.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13738), 2019-05-01 -- 2021-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-29