Utveckling av ett web-baserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion (EPD Berg)
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syftet med EPD Berg är att ta fram ett gemensamt verktyg för bergmaterialbranschen som kopplar ihop den faktiska produktionskedjan av bergmaterial med simulering baserade på genomtänkta matematiska modeller med europeiska databaser och övriga tillgängliga EPD-system. Målet för projektet är att utveckla en fungerande demonstrator av ett verktyget så att såväl producenter som samhälle får ett gemensamt och accepterat sätt att beräkna miljöprestanda och tolka miljöpåverkan från bergmaterialproduktion.

Resultatet blir att beställaren får en för-certifierad LCA-deklaration, kommunen får en sammanställning över vilken miljöpåverkan som kommer ske den närmaste månaden i alla täkter i kommunen, och platschefen på krossanläggningen får ett recept för en potentiellt förbättrad produktion ur både miljö- och produktivitetssynvinkel.

Effekten av detta väntas bli att både köpare och användare att ställa hårdare krav på producenterna som också med tiden kommer anpassa sig till situationen och tvingas bli proaktivt miljömedvetna i sina produktionsprocesser.

Projektet utgår från de olika intressenternas behov och användning av det kommande verktyget. Till detta kopplas modellering och simulering av bergmaterialproduktion (Chalmers) ihop med miljö och LCA-expertis (IVL). Verktyget kommer sedan att testas och utvärderas av de tre medverkande bergmaterialproducenterna och beställare och myndigheter.

 

Deltagare

Erik Hulthén (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Gauti Asbjörnsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Christina Lee

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Panagiota Papadopoulou

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Roctim AB

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13738
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

VINNOVA

Projekt-id: 2019-00857
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-15