Towards a formal API assessment
Poster (konferens), 2018

Författare

Amir Zghidi

CES Laboratory

Imed Hammouda

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering, Software Engineering for Cyber Physical Systems

Brahim Hnich

CES Laboratory

40th ACM/IEEE International Conference on Software Engineering, ICSE 2018
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1145/3183440.3195026

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19