Sluta med era blame games och meningslösa utredande
Artikel i dagstidning, 2021

Under coronapandemin får vi ytterligare argument för att offentlig sektor behöver ledas på ett annat sätt. För att den offentliga sektorn ska fungera bättre, och skattebetalarnas pengar användas på ett smartare sätt, behöver politiker och beslutsfattare i mindre utsträckning ta följande fem felsteg, skriver Henrik Eriksson, biträdande professor, Chalmers.

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Etik

Övriga andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Filosofi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20