Value creation of a hospital in use
Övrigt konferensbidrag, 2020

Författare

Sofia Wagrell

Uppsala universitet

Åse Linné

Uppsala universitet

M. I. Havenvid

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Viktoria Sundquist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

The 36th IMP Conference
Örebro, ,

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - hur ska framtidens sjukhus byggas?

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2019-12-01 -- 2021-12-31.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2019-12-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-29