Cross-validation is safe to use
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Ross King

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

University of Cambridge

Alan Turing Institute

Oghenejokpeme I. Orhobor

University of Cambridge

Charles C. Taylor

University of Leeds

Nature Machine Intelligence

25225839 (eISSN)

Vol. 3 4 276-276

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1038/s42256-021-00332-z

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03