Ross King

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Ross King är professor på avdelningen Systembiologi. Se den engelska sidan för mer information.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2019

An evaluation of machine-learning for predicting phenotype: studies in yeast, rice, and wheat

Nastasiya F. Grinberg, Oghenejokpeme I. Orhobor, Ross King
Machine Learning, p. 1-27
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Ross King medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.