Glöm inte forskningen när doktoranderna lär sig kommunicera
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Betona forskningskommunikationens mångfald och ta hänsyn till vetenskapliga rön inom skrivforskning. Det skriver forskare och lärare från Chalmers i ett inlägg om Vetenskapsrådets nya satsning på att utbilda doktorander i ämnet.

Författare

Raffaella Negretti

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Maria Persson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Carina Sjöberg Hawke

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Curie

2001-3426 (ISSN)

Vetenskaplig kommunikation och metakognition: Att tänka utanför rutan

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens, 2020-01-01 -- 2022-01-03.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, 2020-01-01 -- 2022-01-03.

Birgit och Gad Rausing Stiftelse för humanistisk forskning (Scholarship2019), 2020-01-01 -- 2021-08-31.

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Övrig annan humaniora

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-15