Gunnar Wetterberg, Ingenjörerna (Stockholm: Bonniers, 2020)
Artikel i övrig tidskrift, 2021

När de tekniska framstegen skildras får ingenjören ofta stå i skuggan av karismatiska vetenskapsmän och entreprenörer. Detta vill Gunnar Wetterberg rätta till med sin nya, populärt hållna bok, i vilken han undersöker ingenjörskonstens och ingenjörskårens betydelse ur ett historiskt perspektiv. Han betecknar ingenjörerna som modernitetens förlossare och vill lära oss att se ingenjören som en hjälte. Berättarstilen är engagerande och faktafelen obefintliga, men att Wetterberg bygger sin framställning på den teknikhistoriska forskning som växt fram de senaste decennierna leder till att det som hänt efter 1950 behandlas mer rapsodiskt. Det medför att de militära behovens roll för teknikutveckling under denna period underskattas.

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

Vol. 2021 1 53-55

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-25