Polymer acceptors based on Y6 derivatives for all-polymer solar cells
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Qunping Fan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Zuo Xiao

National Center for Nanoscience and Technology Beijing

Ergang Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Ergang Wang Group

Zhengzhou University

Liming Ding

National Center for Nanoscience and Technology Beijing

Science Bulletin

2095-9273 (ISSN) 2095-9281 (eISSN)

Vol. In Press

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

DOI

10.1016/j.scib.2021.07.002

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-30