Vi verkar tro att datorerna är övernaturliga
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Julia Ravanis

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan humaniora

Mer information

Skapat

2021-08-13