Review of Bain Butler, D. Developing International EFL/ESL Scholarly Writers.
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Communication

Författare

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Functions of Language

0929-998X (ISSN)

Vol. 24 (1) 129-137

Ämneskategorier

Lärande

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1075/fol.24.1.07eri

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-07