Supply chain traceability systems as a governance mechanism to combat agency problems
Paper i proceeding, 2021

Supply chain management

Supply Chain Traceability systems

Supply chain relationships

Författare

Rob Glew

University of Cambridge

Ala Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 30th IPSERA Conference

0000-0000 (ISSN) 0000-0000 (eISSN)

The 30th IPSERA Conference: 'Purchasing Innovation and Crisis Management'
Online, ,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2021-08-30