Andrea Palladio (1508-1580: samtal)
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur, Arkitekturens teori och metod

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

24-25

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-07