Cognition as a Result of Information Processing in Living Agent’s Morphology. Species-specific Cognition and Intelligence
Paper i proceeding, 2021

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign

PROCEEDINGS OF THE 16TH SWECOG CONFERENCE

22-25
978-91-983667-8-5 (ISBN)

SweCog
Skövde, online, Sweden,

Morfologiska beräkningar i kognitiva system (MORCOM@COGS)

Vetenskapsrådet (VR) (2015-05359), 2016-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fysik

Biologiska vetenskaper

Filosofi, etik och religion

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-27