Growth of dislocation-free and atomically flat III-nitride micro-prisms
Övrigt konferensbidrag, 2019

dislocation-free

micro-prism

Författare

Maryam Khalilian

Lunds Tekniska Högskola

Filip Hjort

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Filip Lenrick

Lunds Tekniska Högskola

Olof Hultin

Lunds Tekniska Högskola

Jovanna Colvin

Lunds Tekniska Högskola

Marcus Bengths

Chalmers

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jonas Johansson

Lunds Tekniska Högskola

Rainer Timm

Lunds tekniska högskola

Reine Wallenberg

Lunds Tekniska Högskola

Jonas Ohlsson

Lunds Tekniska Högskola

Zhaoxia Bi

Lunds Tekniska Högskola

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Gustafsson

Lunds Tekniska Högskola

Lars Samuelson

Lunds Tekniska Högskola

International Vacuum Conference
Malmö, Sweden,

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Annan materialteknik

Nanoteknik

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-27