Indoor humidity of dwellings in a northern climate
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Low indoor relative humidity has been shown to be an issue in Swedish dwellings and mostly apartments, during the heating season. Present analysis adds to the scientific literature by demonstrating a possible association between low relative humidity and particular health symptoms and complaints.

Indoor air quality

Dry air

Building system

Residential building

Complaint

Apartment

Symptom

Ventilation

Relative humidity

Disturbance

Författare

Theofanis Psomas

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Despoina Teli

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Sarka Langer

IVL Svenska Miljöinstitutet

Pawel Wargocki

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

REHVA Journal

Vol. 06/2021 37-40

I-CUB: "Inomhusklimat - Användare - Byggnader" - förhållanden som påverkar termisk komfort i bostäder ochbyggnadsrelaterade hälsosymptom

Formas (2018-00698), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Beteende och värmebehov i bostäder

Energimyndigheten (46850-1), 2019-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-23